Мајка природа… Разубавен уште еден трансформатор во Битола…by Hybrid Minds Crew