Нека остани тука, во архивите на Битола. Додека песната за првпат е запеана на нашето Тумбе Кафе. Текстот Ви е тука: