Пред повеќе од 100 посетители во фоајето на Домот на културата со почитување на протоколите во врска со КОВИД-19 свечено беше отворена изложбата на Петар и Сашо Ставрев “Пелистер се гали со очите, а се милува со душата “. На отворањето на свеченоста пригоден збор даде и Директорот на ЈУНП Пелистер Осман Шукриу.

Изложбата ќе биди поставена и отворена до 07 декември 2021 г.