Интерворкс донира садници за подобрување на амбиенталниот воздух во Битола. СОЗУ Кузман Шапкарев – Битола.

BITOLA TOUR GUIDE / ПРЕВЗЕМЕТЕ ТУКА _____________________________________________________________________________________

Респект!

Врати порака

Please enter your comment!
Please enter your name here