Интерворкс донира садници за подобрување на амбиенталниот воздух во Битола. СОЗУ Кузман Шапкарев – Битола.

Респект!