Новогодишни лампиони со Ваше име. Дизајнирани и изработени во Бабук Битола, лоцирани откарши Поштата и во уличката кај Ѕвончарите. Цена 150 денари. Рок на изработка 24 часа. Повелете и посетете ги!