Индустрискиот дел на Битола, Жито Битола заедно со силосите, некогашната фабрика Фринко за фрижидери, Битолската Пивара, Шеќерана кои не функционираат повеќе, Битолатекс, Ремонт, Транскоп во касните 70-ти и рани 80-ти беа фабриките кои го започнаа големиот подем на градот заради што Битола ја викаа и Њу Манчестер, според името на градот каде се развиваше големата индустрија, градот Манчестер во Англија. Фабриките успешно функционираа 10-20 години сѐ до менувањето на системот и транзицијата од социјализам во капитализам.

Како изгледаат денес, погледнете го следното видео…

Видео на Џоле Трајчевски