Ице Босилковски е добитникот на паричката од еднометарскиот мазник кој се сврти во с. Буково за време на денешната манифестација Прва Буковска Василичарска Трпеза. Да се надеваме дека ова ќе остани долгогодишна традиција која Буковци ќе си ја негуваат како што најдобро знаат и умеат.

За многу години.

Фото Сашо Ставрев