Малце подзаборавени од нас, на ниските температури сами се снаоѓаат и за вода и за храна…

Видео Зоран Кузмановски