Помалата количина на дожд која денес падна на нашето подрачје во содејство со возилата кои поминуваат на пешачките премини ни овозможија да потече “млеко” низ битолските улици. Како што самиот фотограф Димитрије Гиновски ни посочува “Денес на Партизанска уште мед му фали”…