Tелефонски линии на Црвениот Крст Битола за помош на фиксниот телефонски број 047 236 019 и мобилен 070 791 770.

Линиите се за набавка на храна и лекови на лица во нивно име од категориите на стари и изнемоштени лица, лица со пречки во развојот или неподвижни лица во период од 8-16 часот.

Помошта ќе ја даваат лица кои ќе носат соодветна легитимација издадена од Општинската организација на Црвен крст

Врати порака

Please enter your comment!
Please enter your name here