Делење храна на социјално загрозени семејства во селата Граешница, Кременица, Гермијан, Живојно, Поешево и Сива вода…