Синан Усеинов, – познат како ДЕСОЕЦО, родум од село Десово, прилепско, (1870-1953), кој долго време живееше во Битола и важеше за многу „ВИДОВИТ”* човек. Негов совет барале и големи државници како на пример Пашиќ и др.

На фотографијата Милтон го фотографирал Десоецо со негови пријатели во 1921 г.

Инаку и ден денес “Десоецо” е битолски опис на лице кое има натприродни способности, да предвиди, најчесто бајач и сл.

Абе и тој десоец да не е?

*Д.Д.Такец