Стара Битола

…некогашна Битола…Битола која ја нема…Конзулска Битола

Реката Драгор и нејзиното скротување

До средината на XIX век Драгорот имал непостојан тек,нерегулиран и променлив водотек, па отклонувајќи лево и десно, формирал бројни блатишта, како во градот,уште повеќе...

Од архивите: Широк Сокак да си остане широк

Широк-сокак не е обична улица во Битола. Многу значајни историски настани од локално, национално, балканско, дури и од светско значење, поврзани со нашиот град,...