“На денешен ден точно пред 28 години (08.08.1992 г.) ја имав таа привилегија татко ми Борис Талевски Боцкино да ми ја отвори свадбата со убавиот дунавски валцер.”

Сашо Талевски Боцкин