hdr

Во многу параметри кризната 2020 година ќе биде оној податок од серијата кој отскокнува во повеќето графикони. Иако остави голем број на негативни последици врз реалниот бизнис, сепак е доста битно да се стават бројките од 2021 година во корелација со остварените резултати во 2020 година. Ваквите анализи во голема мера ќе дадат одговор на прашања поврзани со исплатливост на бизниси, можности за инвестирање, оправданост на одредени економски политики, согледување на резултати од одредени стимулативни пакети(субвенции и грантови), територијална атрактивност, демографски промени и сл.

Битолскиот претприемачки дух во целата приказна за 2021 г остварува мал подем во споредба со 2020 г. и се разбира повеќе од 10 и повеќе пати е помал од главниот град каде е сконцентрирано скоро сѐ.

Кои се целосните бројки и анализата за тековните години низ цела Македонија ќе прочитате кај нашите соработници Пари.ком.мк