Едно големо богатство од народни гатанки од Битола од 1899 година. Истите се собрани од српски учители кои предавале во Битола и се испратени во Белград. Овие материјали се искористени за списанието “Караџиќ“.
Она што нас не интересира е тоа што материјалите кои ги пронајдовме во ваквите списанија сѐ од народот во Битола и Македонија, а пропагандата ќе ја тргнеме настрана.