Ѓунер Исмаил Папасо, Рашко, Бенџо, Штефан, Пепи (Ѓортата). Дали има некој да ни раскажи повеќе?

БитОлси на пешачки кај Офицерски, во позадина Аеро Кафе
Легендарната фотографија со оригиналните Битлси (The Beatles)
Аголот на стамбената зграда на Широк Сокак, сега кафе бар Јагода
БитОлси на стариот Народен Театар