И јас му прам да не ви се земи дандало опулете си ги ѕрцките да не го љуфните чикмакот, оти чаљо ќе останите и ми прај але шо збораш, ти да не си јанглаш, ние не сме капајци!

Сабасаба ќе станиме, чакатите во нас и не се уљандисвај ние чактисавме по кое џаде да ојме. Е добро ај сега ој донеси од то благото во ова пајнцата и со усул! Абе шооо ти ќе ми се прајш кабадаја, а јас ќе те дворам! Ајде, ајде не аздисвај многу! Ој таму донеси го и чакмакот да го запалам ќумбето, маџар еден не ме уљандисвај! Шосторе бе синкир момок ти сум! Але, не кажвај многу да не лета местријата по тебе. Ај сега да не прајме многу ѓурултии туку дај да си ојме ангаже на кафе удолу. Арно велиш. Не бе мајтап прам.

Шосторе бе ашлак! Абе ексик со тебе и кафе и се, пак и најпосле не ми е аџеле! Море дупнимандало! Шубав ми беше денот ми го напрај бучкуруш, ми збоктиса, сака муфте ама нема!