Немаше одговор, бидејќи работите се неизвесни од пред 20-тина години и повеќе…