Сигурно исто како сите нас… Но неговото е пореално, вистински доживеано и во ЖИВО! Пoгледнете!

Поздрав Игорче!

Извор RK Pelister Hanbal Club Bitola фб статус на Игор Најдовски Бедното