Локација сегашен Булевар во делот кај Основниот Суд. Свежината на потпелистерецот во комбинација со разиграната река Драгор ја надополнуваа убавината на оваа сега непостоечка чаршија…

Врати порака

Please enter your comment!
Please enter your name here