Локација сегашен Булевар во делот кај Основниот Суд. Свежината на потпелистерецот во комбинација со разиграната река Драгор ја надополнуваа убавината на оваа сега непостоечка чаршија…

BITOLA TOUR GUIDE / ПРЕВЗЕМЕТЕ ТУКА _____________________________________________________________________________________

Врати порака

Please enter your comment!
Please enter your name here