Вечно ќе ти бидиме благодарни за преубавата изведба. Збогум Оливер Драгоевиќ….