hdr

Пајтоните се обележје на градската средина, некогаш беа и тука во Битола, а денес се само во светските метрополи. За жал во Битола моментално има само еден или два кои можат приватно да се изнајмат…

Но како и да е, со среќа да им е на младите и да сѐ ќердосаат!