Локација стара битолска чаршија

20.07.2018 (ПЕТОК) 21:00 ч.
“Баклава” не треба посебно да ја претставуваме. По трет пат на Локум фест, можеби најавтентичната етно група во
земјата. Овој пат зајакнати со пријателите ќе ни приредат вистинско чалгиско доживување.
БАКЛАВА

20.07.2018 (ПЕТОК) 22:30 ч.
“Ethnusiasm” е нашето изненадување кое доаѓа од Словенија. Групата се состои од добро воспоставени музички имиња, комбинирајки љубов со никогаш не истраживано поле на
народната традиција, неправилни ритми и мешавина на источните и западните мелодии на Балканот. Групата се обидува да ја негува и збогатува народната музика со помош на модерни аранжмани, со што уште повеке се нагласува вредноста на едно од најбогатите музички наследства во светот.
ETHNUSIASM

Локум Фест 2018 г.