Ана Марија студент на Дизајн и мебел заедно со Павел Петличков студент на Стоматологија и двата на студии во Скопје, денеска одлучија да ја променат сликата која ја среќаваат секој ден и да “го зачистат дворот” на несовесните битолчани кои во околината на Џепането знаат ите како да направат ѓубре.Заради нивната скромност тие не сакаа да бидат фотографирани, но на крајот успеавме да ги убедиме бидејќи навистина се пример за сите нас и каков секој од нас треба да биди.
Респект дечки👍👍👍

Фото Зоран Видановиќ