Денес на 03.11.2019 г. по повод од празникот 4-ти Ноември Ослободувањето на Битола од страна на невладината организација Планктониум со поддршка од учениците од Медицинско и Климент Охридски заедно со “Метиме со Класнето” , помогнати од расадник Грин од Могила, Ресторан Папараци и КК Дизајн од Битола, на две локации во Битола (ОУ Јован Калаузи и ОУ Климент Охридски), посадија вкупно 40 садници зимзелено дрво туја.

Акцијата за зазеленување на Битола ќе продолжи и понатаму според динамиката од собирање на финасиски средства.

Голема благодарност до Борче Крстевски