БИТОЛА, ул.Рузвелтова бр.18 тел.075 22 47 22, Нов пазар 075 44 57 40

Аеропут, или целосно име Друштво за воздушен сообраќај АД Аеропут (српскохрватски. (Друштво за ваздушни саобраћај А. Д. Аеропут/Društvo za vazdušni saobraćaj A. D. Aeroput), беше првата југословенска авио компанија сместена во Белград. Основана во 1927, Аеропут постоеше се до преименувањето од 1947 год. во Југословенски аеротранспорт.

На 24. мај 1935., Аеропут ја отвори линијата Белград-Ниш-Битола летајќи со Spartan Cruiser II.

Врати порака

Please enter your comment!
Please enter your name here