Фотографии на Илија Мирчевски во групата Битолски Проблеми.