Традиционална ноќна трка по повод 4 Ноември, денот на ослободување на Битола, во организација на сојуз на спортови.

Видео на Агим Џело