ПЕСНИ СОЗДАДЕНИ И ИСПЕАНИ ОД БИТОЛЧАНИ НА ФОЛК ФЕСТ ВАЛАНДОВО 1985–2000

Автори на музика:

1. Милко Лозановски

2. Кире Костов

3. Петар Ѓеоргиев – Калица

4. Тоде Новачевски

5. Михајло Бандевски

6. Миле Шерденковски

7. Валентин Соклевски

8. Миодраг Неќак – Микс

9. Љубо Трифуновски

10. Ѓорги Белџигеровски

11. Зоран Кузмановски

Автори на текстови:

1. Илија Алушевски

2. Ѓорги Белџигеровски

3. Ѓоко Ѓоргиев

4. Валентин Соклевски

5. Петар Ѓеоргиев – Калица

Автори кои создавале песни за битолчани:

1. Милан Зафков

2. Григор Копров

3. Миле Барбаровски

4. Љупчо Трајковски – Фис

5. Драги Митев

6. Зоран Марковски

7. Илчо Јованов

Испеани од:

1. Виолета Томовска

2. Пепи Бафтировски

3. Добри Ставревски

4. Софија Кочевска

5. Билјана Дамјановска – Јанчевска

6. Сефедин Бајрамов

7. Гоце Николовски

8. Анета Љумаковска – Мицевска

9. Соња Лозановска

10. Емилија Сарафска

11. Лидија Костовска

Групите:

1. Боеми

2. Битолски конзули

3. Мегдан

4. Елита

Други солисти кои настапали со песни од битолски автори:

1. Маријана и Росана

2. Ана Бекута

3. Октет „Македонија“

4. Петранка Костадинова

5. Славка Младеновска

6. Фана Шомова

7. Стевче Глигоровски

8. Зорица Танковска

9. Славка и Томе Чрчеви

Во истражувањето можеби некои автори, текстопишувачи и изведувачи се ненамерно пропуштени. Авторот на проектот длабоко се извинува за евентуалните пропусти.


Незаборав 2019 година. Се одржува по деветти пат. Изминатите години: 2010 Сашка Петковска, 2011 Јонче Христовски, 2012 Пепи Бафтировски, 2013 Љупчо Спасеновски, 2014 Добри Ставревски, 2015 Гоце Николовски, 2017 Миле Шерденковски и 2018 Битолски конзули.