КУД “Илинден” претставува неодолив симбол за Битола,се истакнува како едно од најдолгите активни фолклорни друштва со историја која трае веќе 68 години. Тоа не е само дел од нашето историско наследство, туку и постојано претставува извор на традиција што не го губи своето значење.

КУД “Илинден” од Битола оваа сабота 16.12.2023 година со гордост го најавува својот годишен концерт “Од ко ќе удре с’нце дур до мрак” 68 години ова фолклорно друштво ја пренесува вистинската есенција на македонската традиција преку песни и игри, и ги исполнува срцата на гледачите.

На детскиот концерт, започнувајќи во 17:00 часот, ќе се претстави разновидна програма што вклучува настапи на детските и младинските групи. Исто така, концертот на главниот фолклорен ансамбл, со почеток во 19:30 часот, ќе биде со изведби кои го обединуваат богатството на нашата традиција. На концертот на главниот фолклорен ансамбл, ќе биде изведена впечатлива програма која вклучува песни и ора од Леринско поле, како и сплет на песни и игри од различни краеви на Македонија.

Со секоја изведба, КУД “Илинден” продолжува да го обогатува културното наследство на Македонија и да го шири чувството за почит кон традициите. Нивната ангажираност кон извонредност и квалитет ги прави вистински амбасадори на македонската фолклорна сцена. Ова фолклорно друштво ја покажува вистинската сила на македонската традиција и љубовта кон нашиот богат фолклор. Нивните настапи не само што го збогатуваат духот на гледачите, туку и го пренесуваат наследството на македонскиот фолклор во идните генерации. Со гордост и, КУД “Илинден” ја продолжува својата мисија да биде чувар на нашите традиции и известител на вистинската убавина на македонската фолклорна уметност.