Некогашен изглед на главната улица во Битола. Стрелката ја покажува куката што Наполеон III ја откупил за 20.000 форинта.
(Фото Манаки)

На ова место сега е Католичка црква.

Исечок од Битолски весник, непозната година