На натпреварот во тогашна Краљевина Југославија победи мисот од Белград.

Извор Време, голема благодарност до Благојче Андонов