Ноемвриското зајдисонце денеска беше вистинска романтика која битолчани успешно ја забележаа со фотографирање од различни делови на градот. Многу од нив ни ги испратија за заедно со вас да ја споделиме оваа магија.

Уживајте во колоритот на ноемвриското небо.

Благодарност до сите ❤️.

Фотографија на Ивана Христова
Фотографија на Дамјан Гугучевски
Фотографија на Дијана Блажековиќ
Фотографија на Гордана Аџиева-Михајловска
Фото Радмила Вујасиќ
Фото Билјана Димовска Неделковски
Фото Photowall Pro

Видео на Алмин Емрулов