Брези

Ви ги секоа стеблата,
плитки ви биле корените.
Ви ја урнаа виделината,
врз плиткоста на образованието.

Ви ги секоа стеблата,
плитки ви биле корените
Ви ја разнебитија тишината
врз пролетната убавина.

Ви ги секоа стеблата
плитка им била душата.
Ви ја уништија висината,
осамна нивната понизност.

Ја дочекавме неми пролетта!

Софија Бејковска

Локација, горна гимназија Јосип Броз Тито