Се подаруваат исклучиво на хуманитарни организации, здруженија или клубови за деца или возрасни со посебни потреби, Даунов синдром или глувонеми. Табли, столици, клупи и прирачни средства и помагала. Молам само сериозни и без злоупотреба! Инф на 076 251 500

Никола Аврамовски