Здраво битолчани. Денес повторно една стара фотографија од важен дел на стара Битола, за запознавање на поновите генерации. Заедно Бабам Битола, Битола стари фотографии, Градот на конзулите и Тера ТВ денес Ве носиме на Корзо, Широк Сокак, точно баш кај Епинал.

035

Тука денес улицата е пробиена и има раскрсница со ул.Борис Кидрич. Од лева страна е забележително обележано Фото студиото Пинза (сегашен хотел Епинал), па хотел Босна од лева погорна страна, додека од десна е сегашниот кафе бар Пајтон, па куќата на Елени Каринте како што ја знаеме…

Нашата Битола,бабам Битола