Здраво битолчани. Заедно сите понеделнички ја запознаваме Стара Битола. Колку подобро ја запознаеме толку повеќе ќе го цениме тоа што остана од неа. А не остана многу… Низ старите фотографии на Бабам Битола, Битола стари фотографии, Градот на Конзулите и Тера ТВ до вашите очи и размислувања,сеќавања и спомени…