Тивко одам по патот тивко полека, и на тебе си мислам јас кротко газам по градот што ме израсна

збор два, добар денот комшија…

Звонат звона од љубов љубов голема да те сакам не престанувам

Бадник на праг гори оган дома сум јас…