„Христос се роди“ – „Благослов“
Интерпретација: Марина Коруновска и Детски хор „Ѕвончиња“
Музика и аранжман: Миодраг Нечак
Текст: Валентин Соклевски