Секоја чест и голема благодарност за сите кои помогнаа за неговата обнова. Повелете во било кое време во близина на црквичето св. Јован кај Германски, за кое моментално е потребна помош и средства за нејзина фасада и разубавување.

Фотографии Дејан Бучук Јанкуловски