Преуба Битола! Топки, хеки, фризби, шатори, кучиња, пиво, кафе, вотка, пајнепл, деланки од коконатс, точаци, мотори, пешки, шах, карти (за на цеца), @sunflоvver.coffeecart , дроној,
гитара, хАмоци.. во главно насмеани и среќни
сурати!

Видео на Дамјан Гугучевски