На 1-ви Мај 1992 г. селски Велигден беше во петок.

Видео на Сашо Првуловиќ