hdr

Беф за Нова година во една битолска кафана. Ојдоф на пејачо му залепиф 1000-ка и му рекоф на следната песна да кажи специјален поздраф за Дијаспората во ќошот и да покажи со прстот накај мене, да се посмејме да мислат овие битолските чупиња дека не сум оттука…

За сат време осум чупиња ме прашаја дали сум женет, а шанкерката ми договори свадба со ќерка му…