На сите мерни станици концентрациите се НАД максимално дозволените граници, а греењето сеуште не е започнато!

Земи Здив Драган Велјанов

Доколку сакате да си ја превземете единствената апликација за да бидете во тек со моменталниот квалитет на воздухот во Битола, Аирли притиснете ТУКА


Запалена сува трева над Битола , фото Зоран Видановиќ


Битола обвиена во чад фотографии на Саша Јончевски, Никола Гацовски, Пеце Лавчански и Андријана Крстевски објавени во групата Битолски Проблеми


Доколку сакате да си ја превземете единствената апликација за да бидете во тек со моменталниот квалитет на воздухот во Битола, Аирли, притиснете ТУКА