СЕ ПОВИКУВААТ МАШКИТЕ ВО ГРАДО ПОАКТИВНО ДА СЕ УДВАРААТ,

ОТИ ЖЕНСКИТЕ ВО ГРАДО ЌЕ ОСТАНАТ ТАКА, А МОЖИ И ДА ФАТАТ ДРУГИ ПАТОЈ.

СЕ ПОВИКУВААТ ЖЕНСКИТЕ ВО ГРАДО

ДА НЕ ГЛУМАТ ЛУДИЛО ИЛИ КРЕНАТИ ТУКУ СО ПОЈЌЕ ИШАРЕТ ДА ГИ ОКУРАЖАТ МАШКИТЕ ВО ГРАДО.

ПРИБИДЕЈЌИ, ОВИЕ МУ СЕ ПЛАШАТ

И ЌЕ НЕМА ЉУБОВ МЕЃУ НИВ.

ЏАБЕ ДОТЕРАНИ ДОМА САМИ ЌЕ СИ ОДАТ. А МОЖИ И СТАРИ ЧУПИ ДА ОСТАНАТ.