Hibrid Minds Crew на Ат Пазар во Битола, Македонија…