Во посета на Болница „Плодност“ денес беа две студентки по медицина кои престојуваат во Македонија по пат на студентска размена. Џени Слејтер од Велика Британија и Шина Хунзикер од Швајцарија,

кои беа запознати со работата во болницата, начинот на функционирање на медицинските третмани и системот на лекување. Тие беа воодушевени од работата во болницата, третманот на пациентите, хигиената во болницата, односот на персоналот кон пациентите итн.

Споредбено со нивните земји, она што е заедничка карактеристика и кај тамошните родилки и кај нашите родилки е изборот за начинот на породување, односно во последно време мајките избираат да се породат по природен пат со епидурална аналгезија.