Најновата песна на Стефанија “Еј ти, слушај“ (Hey You, Listen) заедно со документарен филм имаат за цел да ги срушат бариерите и предрасудите што постојат во општествената заедница за лицата со попреченост. Денеска беше нивната промоција…