Слаткарница АТ-ПАЗАР лоцирана на ул.Александар Турунџев во Битола со 60 години традиција и еден од најстарите дуќани во нашиот град, која и ден денес е на исто место со исти газди…

На фотографиите се Асан, Веап и Самедин Јашаровски…

Фотографии на Јасер Јашаровски Слаткарот